Kort om RIA

Raseborgs Idrottsakademi r.f. är en registrerad förening som startade sin verksamhet hösten 2010. Föreningens hemort är Raseborg och dess officiella språk är svenska. Verksamheten fungerar dock på de två inhemska språken.

Raseborgs Idrottsakademis syfte är att underlätta kombinationen av studier och seriöst idrottsutövande för ungdomar inom Raseborg genom att

  • ge idrottarna individuell studie- och karriärhandledning
  • ge idrottarna träningstider under skoldagen
  • ordna ledda träningar samt träningsläger
  • upprätta ett omfattande utbud av stödfunktiner som hjälper idrottarna i deras idrottsutövande.


Raseborgs Idrottsakademis verksamhet riktar sig till seriöst satsande idrottare som aktivt utövar friidrott, tennis, fotboll, handboll, skytte, vattensport eller orientering på distrikts- eller nationell nivå, och som målmedvetet strävar att utvecklas som idrottare.

För att kunna delta i Raseborgs Idrottsakademis verksamhet ska du fylla ovannämnda krav samt vara elev eller studerande i en av Raseborgs Idrottsakademis medlemsskolor. Det är styrelsen för Raseborgs Idrottsakademi som i samarbete med medlemsföreningarna väljer idrottarna på basis av de ansökningar som lämnats in under vårens ansökningsomgång.

Kostnad för högstadieelever är 100 €/läsår. Studeranden på andra och tredje stadiet 200 €/läsår. Kostnaden faktureras av RIA´s kassör.

Träningarna hålls i princip måndag, onsdag och fredag. Närmare uppgifter om plats och klockslag ges av grentränarna. En träning i veckan är gemensam för samtliga utövare oberoende av idrottsgren, medan två träningar är reserverade för grenträningar där betoningen ligger på teknikövningar.

Dock bör eleven/studeranden observera att RIa inte alltid kan garantera träningar tre gånger i veckan. Det är upp till skolorna att planera läseordningen och den kan inte RIa påverka.

Kontakta respektive skola för att få närmare information om vad som krävs för att du ska få ditt idrottsutövande erkänt som en del av dina studier.