Styrelsen

Ordförande: Fredrik Adamsson, tel. 0400472189, e-post fredrik.adamsson@revir.org
Viceordförande: Oscar Hafström
Sekreterare: Sebastian Mattsson
Kassör: Peter Nynäs
Webbansvarig: Unni Mjølsnes
Styrelsemedlem: Susanne Møller
Styrelsemedlem: Hanna Andersson
Styrelsemedlem: Benny Forsström